Incoterms

Åbningstider

Mandag-fredag: 8:00-16:30

TELEFON

+45 73708101

 

E-MAIL

spedition@fairwayspedition.dk

Hvad er Incoterms?

Det er en række standardiserede leveringsbetingelser. Klausulerne angiver, hvem der til enhver tid bærer risikoen for gods undervejs, hvem der skal betale omkostningerne, og hvilke forpligtelser køber og sælger hver især har. Incoterms 2020 (tidligere incoterms 2010) er anerkendt af myndigheder og domstole verdenen over.

Valg af leveringsbetingelser

Alle der sender eller modtager varer og gods, bør benytte leveranceklausulerne Incoterms®. Vi anbefaler, at du vælger en klausul, hvor du selv har forsikringsansvaret. På den måde slipper du for at forholde dig til et ukendt forsikringsselskab, som din forhandlingspartner har valgt. Samtidig undgår du også diskussioner om, hvor og hvornår skaden skete.

Forklaring af klausulerne

Klik på koderne nedenfor og få en forklaring på hver af de 11 klausuler.

EXW – Ex Works (Navngivet sted)

Køber bærer risikoen og alle omkostninger fra det øjeblik, sælger har placeret godset på det aftalte tidspunkt og sted, f.eks. på sælgers lager.

Forsikringsanbefaling:
Køber har brug for forsikring til hele transporten fra sælger har placeret varerne på det tidspunkt og sted, der er angivet i købsaftalen.

Overdragelse fra sælger til køber:
På det angivne bestemmelsessted i henhold til købsaftalen på sælgers fabrik eller lager, når godset er tilgængeligt for læsning.

 

FCA – Free Carrier (Navngivet sted)

Sælgeren overdrager godset på det angivne sted. Køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset leveres til den første transportør eller terminal på det aftalte tidspunkt og sted. Dette bør fremgå tydeligt af købsaftalen.

Forsikringsanbefaling: 
Køberen skal have en forsikring for transporten. Sælgeren har brug for forsikring indtil det leveringssted, der er angivet i salgskontrakten.

Overdragelse fra sælger til køber: 
Færdiglastet på købers valgte transportmiddel.

 

FAS – Free alongside ship (Navngivet lastehavn – kun søtransport)

Sælgeren bærer risikoen, indtil godset er leveret ved siden af skibet (på kajen) i den navngivne havn. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, hvor godset er leveret ved siden af skibet.

Forsikringsanbefaling: 
Køber har brug for forsikring til transporten fra havnen. Sælger har brug for forsikring frem til kajen.

Overdragelse fra sælger til køber: 
På det angivne sted på kajen, når godset er tilgængeligt for læsning.

 

FOB – Free on board (Navngivet lastehavn – kun søtransport)

Sælgeren bærer risikoen, indtil godset er lastet om bord på det skib, som køberen har udpeget. Køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret om bord på skibet.

Køber har brug for forsikring til transporten fra det tidspunkt, hvor godset er lastet om bord på skibet.
Sælgeren har brug for forsikring, indtil varerne er lastet om bord.

Overdragelse fra sælger til køber: 
Lastet ombord på skibet.

 

CFR – Cost and freight (Navngivet lossehavn – kun søtransport)

Sælgeren bærer risikoen, indtil godset er lastet om bord på det skib, som sælgeren har udpeget, og omkostningerne og fragten til den angivne lossehavn. Køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret om bord på skibet.

Forsikringsanbefaling:
Køber har brug for forsikring til transporten fra det tidspunkt, hvor godset er lastet om bord på skibet. Sælgeren har brug for forsikring, indtil godset er lastet om bord.

Overdragelse fra sælger til køber:
Lastet ombord på skibet.

 

CIF – Cost, insurance and freight (Navngivet lossehavn – kun søtransport)

Sælger afholder alle omkostninger, herunder forsikring og fragt, frem til den angivne lossehavn, men køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret om bord på skibet.

Forsikringsanbefaling: 
Sælger skal arrangere en forsikring, der som minimum opfylder Institute Cargo Clauses (C) betingelse frem til lossehavnen på vegne af køber.

Overdragelse fra sælger til køber: 
Lastet ombord på skibet.

 

CPT – Carriage paid to (Navngiven destination)

Sælgeren arrangerer transport til det angivne bestemmelsessted, men køberen bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret til den første transportør eller terminal.

Forsikringsanbefaling: 
Køber har brug for forsikring til transporten. Sælgeren har brug for en forsikring indtil det overdragelsessted, der er angivet i salgskontrakten.

Overdragelse fra sælger til køber: 
Færdiglastet på sælgers valgte transportmiddel.

 

CIP – Carriage and insurance paid to (Navngiven destination)

Sælger afholder alle omkostninger, herunder forsikring og fragt, frem til det angivne bestemmelsessted, men køber bærer risikoen fra det tidspunkt, hvor godset er leveret til den første transportør på det aftalte tidspunkt.

Forsikringsanbefaling: 
Sælger skal arrangere en forsikring, der som minimum opfylder Institute Cargo Clauses (A) betingelse frem til det angivne bestemmelsessted på vegne af køber.

Overdragelse fra sælger til køber: 
Færdiglastet på sælgers valgte transportmiddel.

 

DAP – Delivered at place (Navngiven destination)

Sælgeren bærer risikoen for godset frem til det aftalte bestemmelsessted før losning. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, sælger har stillet godset til rådighed for aflæsning på bestemmelsesstedet.

Forsikringsanbefaling: 
Køber kan have brug for en forsikring fra det aftalte bestemmelsessted. Sælgeren har brug for en forsikring indtil det aftalte bestemmelsessted.

Overdragelse fra sælger til køber: 
På det angivne bestemmelsessted i henhold til købsaftalen, når godset er tilgængeligt for aflæsning.

 

DPU – Delivered at Place Unloaded (Navngivet destination)

Sælgeren bærer risikoen for godset, indtil det er aflæsset på det angivne bestemmelsessted. Køberen bærer risikoen fra det øjeblik, hvor godset er tilgængeligt efter aflæsning på det aftalte sted. Kontrakten skal specificere, hvor godset vil være tilgængeligt efter aflæsning.

Forsikringsanbefaling: 
Køber kan have brug for en forsikring fra det aftalte bestemmelsessted. Sælgeren har brug for en forsikring indtil godset er aflæsset på det aftalte bestemmelsessted.

Overdragelse fra sælger til køber: 
På det angivne bestemmelsessted i henhold til købsaftalen, når godset er aflæsset.

 

DDP – Delivered duty paid (Navngiven destination)

Sælger bærer risikoen og alle omkostninger indtil det tidspunkt, hvor godset er leveret på det aftalte tidspunkt og sted. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, hvor godset er tilgængeligt for aflæsning på bestemmelsesstedet.

Forsikringsanbefaling: 
Sælgeren har brug for en forsikring indtil det aftalte bestemmelsessted.

Overdragelse fra sælger til køber: 
På det angivne bestemmelsessted i henhold til købsaftalen, når godset er tilgængeligt for aflæsning.

 

FairWay Spedition ApS
Rødspættevej 1
9970 Strandby
VAT: DK 39906953
+45 73708101
spedition@fairwayspedition.dk